Saturday, October 3, 2009

Amanat Assyahid Hassan Albanna


Imam Hassan al-Banna berpesan:

أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها :

Maksudnya: “rukun baiah kita ada sepuluh,maka sebaiknya hafazlah ia”

Pertama : FAHAM الفهم

Kedua : IKHLAS الإخلاص

Ketiga : AMAL العمل

Keempat : JIHAD الجهاد

Kelima : PENGORBANAN التضحية

Keenam : TAAT الطاعة

Ketujuh : THABAT الثبات-TETAP PENDIRIAN

Kelapan : TAJARRUD التجرد-TEGAS

Kesembilan : UKHUWWAH الأخوة-PERSAUDARAAN

Kesepuluh : THIQAH الثقة-PERCAYA

No comments: